Sobotní tripPo stopách Barona Ringhoffera

13-16 km


SRAZ
Datum: 08.02.2014 Čas: 08:55
Místo: Praha Hlavní nádraží
Loc: 50°4'58.771"N, 14°26'13.078"E
Spoj: vlak Os 2523 směr Benešov u Prahy (odjezd v 9:07)

timetable:
lehká procházka za Prahou, krajem barona Ringhoffera
sraz 8:55 Hlavní nádraží
odjezd: vlak 9:07 Hl.n. - 9:11 Vršovice - 9:48 Mirošovice
stezkou barona Ringhoffera: Mirošovice - Lomnice - Velké Popovice (Brtnice) - Štiřín - Kamenice
délka 13-16 km (3-4 hod)
návrat bus 14:18 Sulice,Želivec (Kamenice) - Budějovická 15:02

Ringhoffer F., Ringhoffer
jméno vynikajících průmyslníků a velkého průmyslového závodu na Smíchově, jehož zakladatelem je R. František, pocházející z Müllendorfu, komitátu šoproňského v Uhrách. Přišel r. 1769 jako chudý tovaryš kotlářský do Prahy, r. 1770 najal si dílnu na Starém městě a samostatně vyráběl ponejvíce varné pánve pro pivovary. Byl znám jako dovedný a rozšafný pracovník a zvolen v cechu kotlářském za starostu. R. 1793 stal se obecním starším a později radním města Prahy. Po jeho smrti r. 1827 převzal dílnu jediný jeho syn Josef a rozšíil ji na výrobu specialit pro cukrovary a lihovary. Již r. 1820 zřídil měděné hamry v Kamenici u Jílového. R. 1832 jmenován c.k. dvorním mistrem kotlářským, r. 1843 obdržel zemské tovární právo k výrobě veškerého zboží měděného. Zemřel r. 1847 a nástupcem jeho stal se nejstarší syn František.
Tento kromě dílny zdědil ještě 6,7 ha pozemků v Kamenici. Téhož roku přemístil dílnu ze Starého města na Nové město do čís. 1284 a rozšířil ji na výrobu strojů, dosáhnuv k tomu r. 1848 zemského práva továrního. R. 1852 založil na Smíchově továrnu na výrobu železničních vagonů, r. 1853 zřídil při pražské dílně slévárnu, r. 1854 založil pro dělníky svého závodu nemocenskou pokladnu, r. 1855 zřídil oddělení pivovarské na Smíchově. První nákladní vůz železniční vyroben r. 1854, se stavbou tendrů započato r. 1857, se stavbou osobních vozů r. 1863. R. 1861 zvolen za starostu města Smíchova a získal si v době udržování úřadování svého do r. 1865 veliké zásluhy o zdárný vývoj a rozkvět jeho. Za tuto svoji činnost vyznamenán r. 1862 rytířským řádem Františka Josefa. R. 1864 stal se poslancem na sněmě českém, kdež jako člen ústavácké strany velkostatkářské setrval až do smrti. R. 1870 zřídil pensijní fond pro dělníky. Za zásluhy o průmysl obdržel r. 1872 řád železné koruny II. tř. a s ním dědičný stav svobodných pánů. Zemřel r. 1873 zanechav kromě továrny pražské a smíchovské 2820 ha pozemků svým třem synům Františkovi, Emanuelovi a Viktorovi.
Tito tvoří společně firmu a v čele jich jest R. František. Narodil se r. 1844 v Praze, studoval vojenskou akademii, stal se důstojníkem u ženijního pluku, účastnil se války r. 1866 a 1873 vstoupiv do zálohy převzal vedení závodů otcovských. Jeho přičiněním závod značně rozšířen a zveleben, tak že náleží mezi první závody průmyslové v Rakousku. Pražskou továrnu na měděné zboží převedl r. 1892 na Smíchov na pozemek bývalého Štěpánského mlýna, r. 1893 zřídil oddělení cukrovarské, přeměnil a zvětšil měděné hamry a válcovny v Kamenici a znovu zřídil lihovar a pivovar ve Vel. Popovicích. Pro blaho dělnictva zřízena od něho dělnická záložna, dělnický fond pro zaopatření ve stáří, fond pro podporování pozůstalých po dělnících, ochranný sbor pro první pomoc při úrazech, dělnická knihovna a škola pro učedníky zaměstnané u firmy. Jeho přičiněním továrny smíchovské vyrábějí nejen všeliké zboží měděné, parní stroje, kotly, ale i veškeré zařízení pro cukrovary, lihovary, pivovary, stroje zimotvorné železniční vagony.
V l. 1874-80 vyvezeno přes 4500 železničních vozů nákladních a osobních, r. 1891 vyhotoveny vozy pro rakouský dvorní vlak, r. 1892 dodány dvorní salonní vozy pro Rumunsko, r. 1893 pro Turecko, r. 1894 provedeny restaurační vozy pro belgickou společnost železničních spacích vagonů a nákladní vozy pro Bulharsko, r. 1895 dodány vagony pro anatolské dráhy v Malé Asii, r. 1896 osobní vozy pro Carsko-Selskou dráhu v Rusku a dvouosé i čtyřosé vagony elektrické dráhy král. Hl. města Prahy. Firma zaměstnává při střední práci celkem 4100 dělníků a 300 úředníků. V závodech smíchovských pracuje 13 parních strojů o úhrnné výkonnosti 1025 koň. sil, 11 elektromotorů s výkonností 56 koň. sil. Páru vyrábí 15 parních kotlů o celkové výhřevné ploše 1510 m2. Celková rozloha továrny zabírá 9,5 ha. Kromě továren smíchovských náležejí firmě: měděné hamry a válcovny v Kamenici, velkostatky Kamenice, Štiřín s Kostelcem na Křížkách, Popovice, Lojovice, lihovar a pivovar ve Vel. Popovicích. Celkový rozsah pozemků firmě náležejících činil r. 1897 kolem 3225 ha. R. F. zvolen r. 1870 a v l. 1880-82 za poslance do sněmu českého jako člen ústavácké strany velkostatkářské a od 1. list. 1892 jest doživotním členem panské sněmovny.
(Ottova encyklopedie)

Ladův kraj
oběd nebo oběd
výletip
mapa trasy


hlavni strana